Privacyverklaring

Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Hiervoor hebben we een Cookie reglement en Privacy statement opgesteld.

Anti-discriminatie beleid

De bedrijfsvoering van ons is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgelijkestaat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

  • Wat Advizius B.V. verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van Advizius  B.V. ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Lees hier ons volledige Anti-discriminatiebeleid!

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees het hier.