Inclusieve functies

Kostenefficiënt werken en waarde toevoegen aan jouw organisatie, bereik je door personeel efficiënt en effectief in te zetten binnen het bedrijfsproces. In veel organisaties zijn regelmatig onbedoeld taken terecht gekomen bij functionarissen, die feitelijk ook door lager geschoold personeel kunnen worden uitgevoerd. De oorzaak hiervan kan soms best logisch zijn, echter het is een kans voor zowel medewerker en werkgever om eens kritisch te kijken of het ook anders kan.

Werkwijze

De consultant start met een verkennend gesprek om te onderzoeken welke aanpak het beste past bij jouw organisatie. Ons uitgangspunt bij dit proces is, dat het kostenefficiënt moet zijn en waarde toevoegt. Vervolgens kies jij als opdrachtgever op welke wijze het traject wordt vormgegeven.

Wij bieden de volgende dienstverlening aan:

  • Quickscan functieherontwerp
  • Inclusieve arbeidsanalyse
  • Financiële businesscase
  • Opstellen van aangepaste functieprofielen en werkprocessen
  • Ondersteuning bij de invulling van de nieuwe functie(s)
  • Bemiddeling naar samenwerkingspartners in het sociaal domein
Wat levert het op?

Door het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, kan het werk efficiënter ingericht worden en kan tevens werkgelegenheid gecreëerd worden voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan. Dit biedt kansen voor de doorontwikkeling van het zittend personeel, waardoor de medewerkerstevredenheid stijgt. Tevens levert het een besparing op in de personeelskosten en wordt de kwaliteit verhoogd.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees het hier.